Munnikenheide College

Op naar gedifferentieerd onderwijs

Munnikenheide College | Leren met de iPad

Munnikenheide College
Website 

Met digitaal onderwijs creëert het Munnikenheide College een omgeving waarbinnen leerlingen zoveel mogelijk gedifferentieerd kunnen leren. Met het advies en projectmanagement van Switch werken nu acht klassen met iPads en volgend jaar volgen er meer.

Waardevolle extra informatie
Ingrid Schoenmakers, manager bedrijfsvoering: “We zien het als uitdaging om zoveel mogelijk gedifferentieerd les te geven. Op het niveau dat bij de leerling past, het liefst zelfs verschillend per vak.” De voordelen van digitaal onderwijs reiken ver. Neem alleen al het digitaal toetsen. Stel één leerling doet meer dan twee minuten over vraag 8. De docent kan dan heel gericht en efficiënt extra stof aanbieden. Of stel dat de hele klas langer stil staat bij vraag 8. Dan is de vraag misschien te moeilijk. Een ander voordeel is het feit dat digitale en interactieve lessen enorm effectief zijn. Reken maar dat de leerlingen geboeid zijn als ze met Google Streetview door Amsterdam struinen. Als ze tegelijk interactief vragen over de stof beantwoorden, onthouden ze de stof veel beter.

Video streamen
Er zijn nogal wat randvoorwaarden om optimaal te profiteren van digitaal lesmateriaal. Als uiteindelijk zo’n 1100 leerlingen en 150 docenten tegelijk bijvoorbeeld een video willen streamen, heb je veel wifi-toegangspunten nodig en een hele snelle internetverbinding die gigabytes tegelijk kan bieden. Daarnaast is het succes van het project afhankelijk van de ICT-vaardigheden van de docenten. Ingrid Schoenmakers: “Nog maar weinig leermethoden zijn volledig interactief. Gelukkig zijn er docenten die zelf heel inventief zijn. Onze docent Techniek bijvoorbeeld maakte een instructiefilmpje zodat leerlingen zelfstandig een vogelvoederhuisje kunnen maken. Daarnaast maken we veel gebruik van platformen zoals iScholengroep en VO-content.

Je weet wat je aan elkaar hebt
Leerlingen, docenten en ook ouders zijn tevreden over het werken met iPads. “Het aantal aanmeldingen is gestegen, al weten we natuurlijk niet zeker of dat komt door de iPads”, zegt Schoenmakers. Over de samenwerking met Switch is Schoenmakers tevreden: “Het is heel plezierig samenwerken. Ze zijn goed bereikbaar en geven goed opvolging aan onze vragen. En als er een keer iets niet meteen kan worden opgelost zijn ze daar heel open over. Zo weet je wat je aan elkaar hebt.”

“Sommige docenten zijn heel inventief en maken bijvoorbeeld zelf een instructiefilmpje”

Ingrid Schoenmakers, manager bedrijfsvoering Munnikenheide College