Grootste risico’s van internetcriminaliteit in het onderwijs

13 december 2016/0/0

CyberdreigingSurfnet heeft onlangs het rapport ‘Cyberdreigingsbeeld 2016′ gepresenteerd. De organisatie somt de grootste risico’s van internetcriminaliteit voor de sector onderwijs op. De onderzoekers schetsen zeven cyberdreigingen van het onderwijsproces waarvan de kans dat ze zich manifesteren het grootst is.

1. Manipulatie van digitaal opgeslagen data

Het vastleggen van studieresultaten is een van de belangrijkste processen voor een onderwijsinstelling. Als dit niet juist gebeurt of wanneer studenten kans zien om de antwoorden van tentamens of examens achteraf aan te passen, zijn de resultaten niet betrouwbaar. De instelling verliest aantrekkingskracht en diploma’s van de instelling worden niet meer als waardevol gezien. Niet alleen de instelling zelf, maar ook de afgestudeerden kunnen daar onder lijden. De negatieve impact hiervan is enorm.

2. Identiteitsfraude

Voor onderwijsinstellingen is identiteitsfraude een van de belangrijkste problemen. Binnen de onderwijssector is identiteitsfraude een middel om ongeautoriseerde toegang tot systemen en applicaties te verkrijgen. Wanneer een student zich voordoet als iemand anders tijdens tentamens of examens, komt de integriteit van alle studieresultaten in het gedrang. Wanneer een student de identiteit van een docent of medewerker overneemt, kan die misbruikt worden om gegevens in te zien of te manipuleren. Dit kan grote gevolgen hebben voor de reputatie van de instelling.

3. Verkrijging en openbaarmaking van data

Iedere onderwijs- en onderzoeksinstelling verzamelt gevoelige data ten behoeve van onderwijs. Die variëren van persoonsgegevens tot behaalde studieresultaten. Het cyberbewustzijn is over het algemeen laag bij de instellingen, waardoor de kans op lekken van data groot is. Ook technische kwetsbaarheden zijn bekend, kunnen misbruikt worden om toegang tot systemen te verkrijgen en gegevens te verzamelen. Een van de gevolgen is voor de instelling is reputatieschade.

4. Verstoring ICT

De beschikbaarheid van netwerken en systemen is van cruciaal belang, vanwege de eerder beschreven openheid van instellingsnetwerken, het gebruik van online leermiddelen, intranetten en het nog steeds toenemende gebruik van online opslagdiensten. Er is een sterke toename van ransomware. Hierdoor kunnen bestanden, bijvoorbeeld toetsresultaten, lesstof en opdrachten, verloren gaan en dit verstoort het onderwijsproces. De schade kan aanzienlijk zijn.

5. Overname en misbruik ICT

Wanneer kwaadwillenden toegang krijgen tot systemen en netwerken die nodig zijn voor het onderwijsproces, kunnen deze verstoord worden. De kans hierop is klein, maar houd er wel rekening mee.

6. Bewust beschadigen imago

Het bewust beschadigen van imago gebeurt meestal door de website van een instelling te manipuleren, omdat die vaak eenvoudig toegankelijk is en een groot bereik heeft. Dit is echter ook eenvoudig te herstellen, waardoor de schade in het algemeen meevalt.

7. Spionage

Studenten beschikken over concurrentiegevoelige informatie doordat ze een stageopdracht bij een bedrijf uitvoeren of participeren in een wetenschappelijk onderzoek. Die informatie is mogelijk interessant voor derde partijen. De kans dat studenten gevoelige informatie doorspelen is klein, maar kan enige impact hebben.

Bron: Cyberdreigingsbeeld

Navigation